Vanaf Maandag 31 Mei aanstaande hervat de PlusBus weer haar dienstverlening. Zowel door de week als in het weekeinde. Mail voor meer info: info@pakdeplusbus.nl of bel met 06 145 44 377 (9 tot 11 uur).

Pak de PlusBus – Wie zijn wij?

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk met als doel het verzorgen van sociaal vervoer. Onder sociaal vervoer valt onder andere het bezoek aan ziekenhuis, arts of dagopvang. Ook het bezoeken van familie of vrienden wordt door ons verzorgd. De organisatie bestaat in 2019 vijftien jaar en wordt al sinds het begin volledig gerund door vrijwilligers. Het zijn onze vrijwilligers die het hart van de organisatie vormen en alle werkzaamheden verzorgen.

De PlusBus is er speciaal voor mensen die binnen de gemeente Opsterland willen reizen. Maar ook vervoer naar locaties buiten de gemeente behoort tot de mogelijkheden. Onze dienstverlening is er voor mensen vanaf 60 jaar met of zonder een beperking. Mensen met een beperking kunnen ongeacht hun leeftijd, gebruik maken van deze vorm van vervoer. De stichting vervoert mensen van deur tot deur en heeft de beschikking over 1 bus en 2 Maxi-Taxi’s. De 2 Maxi-Taxi’s geschikt voor rolstoelvervoer, zodat ook mensen in een rolsstoel comfortabel kunnen reizen.

Door u aan te melden als Kaarthouder steunt u het werk van de PlusBus.

Bestuur

Reinder Haakma – Voorzitter
Jan Vonk – Secretaris
Paula Olthof – Penningmeester
Henk Speelman- Hoofd coördinator
Rene Alkema – Algemene zaken

PlusBus Opsterland

Antwoordnummer 5000
9244 ZC BEETSTERZWAAG
Telefoon: 06 – 83 27 02 95
Kamer van Koophandel: 01 10 24 10
Bank: NL36 RABO 03 690 77 326
B.T.W.: 812 847 593

Sluit Menu